+370 41 440963

Susisiekite su mumis

Apdirbimo kokybė

Video prezentacija
Išskirtos 8-ios  gaminių gamybos sudėtingumo kategorijos.
Nustatant kategorijas, įvertinti pagrindiniai faktoriai, nulemiantys gaminio priskyrimą konkrečiai kategorijai:
pagaminimo kiekiai,  gamybos technologijos sudėtingumas, gamybos laikas, apdorojamų detalių kiekiai, darbui imlių operacijų skaičiai, sudėtingos technologinės operacijos, gamybos srauto tolygumas, CNC įrengimų darbas.
Nuomonę apie kokybę išsakykite info@venta.lt